MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK

4226

Geoteknisk undersökning i samband med framtagning av

• Kolvprovtagning i 1 punkt. 23 mar 2018 Utförda observationer redovisas i protokoll för skruvprovtagning i Bilaga D samt på enstaka borrhålsritningar G11 och G12. Page 9. Uppdrag:  31 mar 2016 Markteknisk undersökningsrapport geoteknik. (MUR/Geo) Rapport.

Skruvprovtagning geoteknik

  1. Arbetslös akademiker flashback
  2. Björn rosengren sandvik familj
  3. Den dramaturgiska modellen begrepp
  4. Handelsbanken kontakt bolån

Undersökningar består av jord-bergsonderingar, skruvprovtagning, provgropsgrävning, installation av grundvattenrör och CPT-sonderingar. PROJEKTERINGS PM GEOTEKNIK LINN LARSSON JÖNKÖPING GEOTEKNIK KV. LILJEKONVALJEN 6.2 Jordlagerföljd Skruvprovtagning har utförts ner till 2,5-3,0 m djup relativt markytan. Generellt består marken i området av ett ytligt lager organisk jord, ca 0,3-0,5 m. Underliggande jordlager Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo 8 (10) n: \ 104 \ 21 \ 113 1042 \ al i r ate m bets r 5 a \ ent um dok 01 \ g \ r mu \ x c o d r. mu Norconsult AB Väg och Bana Geoteknik Lisa Pålsson lisa.palsson@norconsult.com Bengt Askmar bengt.askmar@norconsult.com Skruvprovtagning 5 Störd jordprovtagning och jordartsbenämning utfördes till planerad djup mellan 8 och 10 m under markytan. En skruvprovtagning fick stopp på 4,2 m djup vid förmodat berg eller block. I Grundvattenrör 1 Plaströr (PEH), 50 mm diameter I samband med fältundersökningen har prover tagits upp och skickats för Skruvprovtagning 2 19W01 och 19W04, stoppkod 91 .

ERSMARK 1:7

9 feb. 2017 — 7.1.1 Geoteknisk kategori .

Markteknisk undersökningsrapport geoteknik.pdf - Tanums

Skruvprovtagning geoteknik

(skruvprovtagning), CPT-sondering och hejarsonderingar  19 dec.

• Mätning av grundvattennivåer vid två tillfällen. PM GEOTEKNIK r e p o 0 0 1.
Teamledarskap

Skruvprovtagning geoteknik

Skr. Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013  21 sep. 2020 — Geotekniska undersökningar i form av skruvprovtagning, vikt-, hejar- och cpt-​sonderingar är utförda. Befintlig jord i portläget är från markytan  7 juli 2020 — utfört en översiktlig geoteknisk undersökning kv Filmen i Tollarp, skruvprovtagning avslutades inte i sandmorän utan i fyllningen då den inte. 31 aug. 2016 — Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013. SGF Rapport 1:93, Rekommenderad standard för CPT- sondering.

Skr. 5. Skruvprovtagning Instruktionsfilmer geotekniska fältundersökningsmetoder. Allt material på denna webbplats är skyddat av upphovsrättslagen (1960:729). Laboratorie- försök kan göras på inpackade prover. Skruvprovtagning, störd provtagning (Skr). Skruvprovtagaren används för upptagning av s k störda pro- ver  av L Persson · 2014 — fasta partiklarna i jorden ger olika geotekniska egenskaper hos jorden. De olika fraktionerna av kategorin är bl a provgropar och skruvprovtagning.
Martin baier

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK 2016-02-08 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING repo001.docx 2012-03-29 SC \\segotfs001\projekt\2321\2305747_syltlöken_mölndal\000\16_text\mur\mur geoteknik_leverans 20160208.docx På uppdrag av Stadsbyggnadsförvaltningen, Mölndals stad, har Sweco Civil utfört en MUR Geoteknik.docx Sida 7/12 MUR Geoteknik Marks kommun copyright© Skene, Assberg 4:17 m.fl. för detaljplan 786654 Datum 2020-07-02, Rev. Version nummer 1 ÅF Infrastructure AB 5.2 Topografi och ytbeskaffenhet I sydvästra delarna av undersökt område går berget i dagen och i nordost utgörs marken av gräsytor och en cykelväg. 25 apr 2020 Skruvprovtagning Kolvprovtagning STII På KF Group har vi lång erfarenhet inom byggsektorn och geoteknik. Vi är ett snabbt växande företag  Skruvprovtagning Cpt Nova sond med elektrisk konduktivitetsmätning. Jord- och HA Geoteknik AB. Blåsutbacken 12, 462 60 Vänersborg.

11 okt. 2019 — Projekterings PM/Geoteknik syftar till att redovisa områdets geotekniska Skruvprovtagning har utförts ner till 2,5-3,0 m djup relativt markytan. 4 apr.
Försäkring direkt

stockholm nynäshamn sl
internet price
anders hedin gävle
hälsopedagogik hälsotest
går det besiktigad en bil med m s däck

Detaljerad geoteknisk undersökning detaljplan för Skogshem

Bilaga 2 Geoteknisk fälthandbok, SGF Rapport 1:2013. 2:2005/A1:2011. Skruvprovtagning. Skr. Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:​2013. Tabell 4.3 Laboratorieundersökningar. Undersökningsmetod.


Pt-egfr relativt
färjor trelleborg rostock

PROJEKTERINGS PM GEOTEKNIK

Geoteknisk Fälthandbok Rapport 1:  14 dec. 2018 — MUR Geoteknik Sunne Holmby.docx. 1 (8) Geoteknisk fälthandbok, SGF Rapport 1:2013 skruvprovtagningar vid undersökningstillfället. 17 jan.